Psychowalkman je zařízení, které pomocí audiovizuálních podnětů ovlivňuje mozkové vlny, což k vede ke změně duševního stavu uživatele. Psychowalkmany obvykle nabízejí několik kategorií programů, které se od sebe liší vysílanými vlnovými délkami, a tedy i tím, do jakého duševního stavu mají uživatele posunout. Každá kategorie pak obsahuje několik programů, aby si uživatel mohl vybrat takový program, který nejlépe vyhovuje právě jemu.

Kategorie nabízené v softwarech psychowalkmanů obvykle zahrnují programy pro uvolnění stresu a relaxaci, programy podporující usínání a spánek, nebo programy podporující schopnost učení a koncentrace. Některé specializované psychowalkmany nabízejí speciální typy programů, určené k pomoci při terapii duševních poruch, například u osob trpících hyperaktivitou, nebo poruchou pozornosti.
Tyto jednotlivé kategorie a programy se od sebe odlišují jednak délkou trvání programu, především ale frekvencí, na které jsou vysílány jednotlivé tóny. Frekvence vysílaného tónu totiž určuje, na jaké frekvenci „poběží“ mozek uživatele.
– psychowalkmany (AVS přístroje) můžeme rozdělit například podle typu zařízení, cílové skupiny nebo podle řízení průběhu.

Typ zařízení

  • Přístroj s oddělenými brýlemi, tělem a sluchátky. Propojení kabelem. Nejstarší koncept známý od roku 1980.
  • Kompaktní přístroj. Vše je zabudováno v brýlích. Tento koncept přinesl přístroj Victory v roce 2009.

Cílové skupiny

  • Lidé ve stresu – přístroj umožňuje dosáhnout relaxace a sklidnění.
  • Děti s ADHD – speciální programy pro zlepšení koncentrace
  • Problémy s učením – AVS stimulace může zlepšit schopnost zapamatování si i prodloužit dobu aktivního učení

Podle řízení průběhu

  • Audio vizuální přehrávač – většina dnešních přístrojů. Přístroj po určitou dobu přehrává zvolený program
  • AVS generátor s biofeedbackem – přístroj měří biologickou odezvu (kožní odezvu, tepový průběh, nebo třeba eeg). Na základě této odezvy se automaticky mění pruběh avs stimulace pro docílení lepšího výsledku.

Do kategorie psychowalkmanů spadají námi vyráběné přístroje Victory V2 a Brýle k Mindroidu.