GSR biofeedback

Měření kožního odporu je založeno na poznatcích o psychogalvanickém reflexu.

Psychogalvanický reflex (PGR) je změna elektrických vlastností těla (zejména kůže) způsobená vnějším stimulem, který spouští emocionální reakci (strach, stres, apod.). Reakce se jeví jako nárůst elektrické vodivosti kůže (pokles odporu) napříč dlaněmi, či chodidly. Odezva není okamžitá, nastává přibližně 2 vteřiny po stimulaci, maxima pak dosahuje od 2 do 10 vteřin a podobně rychle také odeznívá. Za reflex je zodpovědná sympatická část vegetativního nervového systému.

Změny kožního odporu jsou zaznamenány senzorem, umístěným na dlani. Údaje, které jsou prstovým senzorem zaznamenány, jsou vykreslovány do grafu. Ve chvíli, kdy se graf ustálí do vodorovné linky, je uživatel ideálně zrelaxován. Z počátku je pro většinu uživatelů obtížné se zklidnit za dříve jak deset minut, ale s časem se uživatelé výrazně zlepšují a umějí i lépe rozpoznat stav uvolnění. Někteří uživatelé se po měsíčním tréninku dokáží uvolnit za dvě až tři minuty.

Zařízení je možné zakoupit na našem eshopu.

DSC_0669