Aplikácia je hravý nástroj, ako zlepšiť svoj mentálny (kognitívny) a emočný výkon

Společný produkt firmy Scott & Hagget Slovakia, s.r.o. a firmy Happy Electronics, s.r.o.

Bio driverAplikace je nyní ve fázi testovaní a pokud vlastníte dron Parrot Rolling Spider, potom zde můžete aplikaci bezplatně otestovat.

Více informací je možné nalézt zde:

www.biofeedbacktraining.sk

V spojení s Parrot Minidrone Vám umožní:
– hrať sa a súťažiť s kamarátmi v plnení bojovej misie
– trénovať svoju pozornosť
– zlepšiť zvládanie stresu
– učiť sa zapájať relaxačnú vetvu autonómneho nervového   systému
– trénovať svoj emočný a kognitívny výkon

Aplikácia Vám používaním môže zlepšiť celkové zdravie, zlepšiť parametre srdca, hlavne variabilitu srdcovej frekvencie a tým nastoliť vyššiu rovnováhu (homeostázu) organizmu
Aplikácia má niekoľko možností:
– Hra s Parrot Minidrone – bojová misia s cieľom zasiahnuť a likvidovať cieľ (priniesť  fotografiu), zabezpečiť heliport, pristáť. Aplikácia zmeria Váš čas a úspešnosť misie. Úspešnosť je meraná kvalitou fotografovanej plochy. Aplikácia umožňuje súťažiť sám so sebou a zlepšovať sa alebo vyzvať k súťaži kamarátov a zažiť príjemné chvíle
– Hra s Parrot Minidrone a meraním fyziologických parametrov srdca – bojová misia s cieľom zasiahnuť a likvidovať cieľ
Pri tomto spôsobe hry použijete aj zariadenie určené na meranie parametrov srdca (tepová frekvencia, variabilita srdcovej frekvencie). Vaša hra sa mení na tvrdý tréning zvládania stresu a pozitívneho myslenia pod tlakom.
Likvidovať ciele a splniť misiu budete môcť len pri optimálnom nastavení mysle, emócií a variability srdcovej frekvencie

Aplikácia vyhodnocuje Váš stav, podľa stavu umožňuje alebo neumožňuje bombardovať ciele, Váš čas je kratší alebo dlhší, kvalita cieľových fotografií sa meria
Vyhrávate alebo prehrávate? Ako sa vyrovnáte s danou situáciou?
Parrot Minidrone Autopilot s meraním fyziologických parametrov srdca – tréning automatického riadenia na základe stavu srdca a mysle. Minidron vzlietne a pristane len na základe toho, ako dýchaš a si pozorný. Táto časť Ti dáva jednoducho a rýchlo spätnú väzbu, učí Ťa ovládať svoj autonómny nervový systém

Všetky možnosti aplikácie simulujú reálne prostredie výkonu v rôznych oblastiach. V Tvojom zamestnaní, podávaní športového výkonu.
Ak záleží od Tvojho správania pod tlakom výsledok, trénuj s Bio Drive.
Jeho pravidelným používaním získaš lepšie fungovanie autonómneho nervového systému, zlepšíš rovnováhu v organizme. Tvoje správanie bude adekvátnejšie aj v napätej situácii. Naučíš sa relaxovať aj v mentálne alebo emočne napätej situácii