Aplikace:

pro PC: GSR Studio

pro Android: Emet

K čem zařízení slouží?

V psychoterapii se měřiče kožního odporu obvykle používají při zvládání stresu a úzkosti. Většina lidí sice není schopna tyto pocity ovládnout přímo, ale s pomocí různorodých technik je dokáže ovlivnit. Jedná se například o soustředění se na uklidňující myšlenky, dechová cvičení, nebo poslech relaxační hudby a zvuků. S tímto zařízením se dozvíte, jaká technika je nejlepší právě pro vás.

Senzor kožního odporu vám pomůže:

  • Ovládnout své emoci, zůstat v klidu a relaxovat před náročnou aktivitou, ať už se jedná o pracovní pohovor, nebo tenisové utkání.
  • Cvičit techniky na ovládání mysli – poznáte, jak jste úspěšní, a nebudete ztrácet čas s technikami, které vám nevyhovují.
  • Naučit se, jak na vás různé situace působí, a jak na ně reagovat.
  • Vyhodnotit výsledky dechových cvičení, vizualizací, sezení s psychowalkmanem atd.
  • Vyhodnotit průběh psychoterapeutických sezení, kde může terapeut okamžitě vidět vaše reakce.
  • Program umožňuje exportovat naměřená data v CSV formátu kompatibilním s excelem.

Parametry

 

  • rozměry senzoru: 6 x 3,2 x 1,2 cm
  • délka pásky: cca 20 cm
  • délka USB kabelu: 110 cm

 

Přístroj zaznamenává změny chování těla ve stresové situaci (fyzické nebo psychické bolesti). V případě běžné konverzace se zachytí nepříjemná témata, nebo nepříjemné otázky. Při otázce vyvolávající stresovou situaci se odpor zvyšuje a křivka v programu začne klesat, v závislosti na intenzitě zážitku se psychická reakci projeví  patřičnou změnou na křivce.

idex

Tyto změny je možné do měření  přímo  zaznamenat, a to pro potřeby pozdějšího vyhodnocení (viz žluté čáry na obrázku). Měření je možné sledovat  po různě dlouhých časových oknech, která mohou  trvat od jedné do několika vteřin. Celkové měření je možné kdykoliv vyhodnotit.

  Pruběh celého měření      měřeni svěřovani

Přístroj můžete zakoupit zde.

Měření kožního odporu

Je založeno na poznatcích o psycho-galvanickém reflexu (PGR). Jde o změny elektrických vlastností těla (zejména kůže) způsobené vnějším stimulem, který spouští emocionální reakci (strach, stres, apod.). Reakce se jeví jako nárůst elektrické vodivosti kůže (pokles odporu) napříč tělem (např. dlaněmi nebo chodidly). Odezva není okamžitá, nastává přibližně 2 vteřiny po vnějším stimulu (téma hovoru o konkrétní situaci, která vyvolává strach nebo stres).

“Kůže má elektrické vlastnosti, které se v relativně krátkém čase (v řádu sekund) mění, a které jsou úzce spjaty s psychologickými procesy.  Tyto vlastnosti kůže jsou známy po více než 100 let a ve vědeckém zkoumání jsou hojně využívány. Změny elektrodermální aktivity (EDA) a kožní vodivosti jsou spojeny se změnami ekrinního pocení, které jsou spojeny s aktivitou sympatických nervů autonomní nervové soustavy (ANS)”

(Figner, B., & Murphy, R. O., Columbia University)

Změna kožní vodivosti se měří pomocí senzoru, umístěného na dlaň něbo dva prsty. Po umístění senzoru a zapojení do USB portu vašeho počítače se můžete posadit a zavřít oči. Senzor veškerá data změří a zobrazí na grafu. Jestliže graf zobrazuje vodorovnou čáru, jste dokonale uvolněni. Zpočátku dokáže tohoto stavu dosáhnou během deseti minut jen málokdo. S postupem času se však uživatelé naučí dosáhnout požadovaného stavu rychleji, a zároveň lépe rozpoznají stav uvolnění. Nejlepší z našich zákazníků se po pouhém měsíci cvičení naučí dosáhnout stavu uvolnění již během 2 až 3 minut.

Samotné měření

Po spuštění programu a umístění senzoru na klientovu dlaň nebo prsty  je třeba počkat  cca 1-2 minuty, než se vyrovnají teploty mezi rukou a senzorem. Tento stav se v grafu  zobrazí do vodorovné linky. V této chvílí můžete začít s otázkami.

gsrscreenshot1

Další informace můžete získat na stránkách podpory produktu, nebo na stránce o dodávaném software.

Odkazy

Wikipedia o Biofeedback

E-shop GSR biofeedback