Beckova stupnice deprese

Jde o velmi rozšířenou a objektivní sebeposuzovací škálu. Použít se jí dá i jako podkladu pro hodnocení eventuálního rozvoje deprese u lidí, jež dobře známe.

Zvolíme číselnou hodnotu odpovídající charakteristiky. Zaznamenáme. Takto získané hodnoty sečteme.

Nálada

0 – nemám smutnou náladu

1 – cítím se poněkud posmutnělý, sklíčený

2 – jsem stále smutný nebo sklíčený a nemohu se z toho dostat

3 – jsem tak smutný nebo nešťastný, že to už nemohu snést

Pesimismus

0 – do budoucnosti nepohlížím nijak pesimisticky nebo beznadějně

1 – poněkud se obávám budoucnosti

2 – vidím, že se už nemám na co těšit

3 – vidím, že budoucnost je zcela beznadějná a nemůže se zlepšit

Pocit neúspěchu

0 – nemám pocit nějakého životního neúspěchu

1 – mám pocit, že jsem měl v životě více smůly a neúspěchu, než obvykle lidé mívají

2 – podívám-li se zpět na svůj život, vidím, že je to jen řada neúspěchů

3 – vidím, že jsem jako člověk (otec, manžel apod.) v životě zcela zklamal

Neuspokojení z činnosti

0 – nejsem nijak zvlášť nespokojený

1 – nemám z věcí takové potěšení, jako jsem míval

2 – už mne netěší skoro vůbec nic

3 – ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mně sebemenší potěšení

Vina

0 – necítím se nijak provinile

1 – občas cítím, že jsem méněcenný, horší než ostatní

2 – mám trvalý pocit viny

3 – ovládá mne pocit, že jsem zcela bezcenný, zlý, provinilý člověk

Nenávist k sobě samému

0 – necítím se zklamán sám sebou

1 – zklamal jsem se sám v sobě

2 – jsem dost znechucen sám sebou

3 – nenávidím se

Myšlenky na sebevraždu

0 – vůbec mi nenapadne na mysl, že bych si měl něco udělat

1 – mám někdy pocit, že by bylo lépe nežít

2 – často přemýšlím, jak spáchat sebevraždu

3 – kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život

Sociální izolace

0 – neztratil jsem zájem o lidi a okolí

1 – mám poněkud menší zájem o společnost lidí než dříve

2 – ztratil jsem většinu zájmu o lidi a jsou mi lhostejní

3 – ztratil jsem veškerý zájem o lidi a nechci s nikým nic mít

Nerozhodnost

0 – dokážu se rozhodnou v běžných situacích

1 – někdy mám sklon odkládat svá rozhodnutí

2 – rozhodování v běžných věcech mi dělá obtíže

3 – vůbec v ničem se nedokážu rozhodnout

Vlastní vzhled

0 – vypadám stejně jako dříve

1 – mám starosti, že vyhlížím staře nebo neatraktivně

2 – mám pocit, že se můj zevnějšek trvale zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně

3 – mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě

Potíže při práci

0 – práce mi jde od ruky jako dříve

1 – musím se nutit, když chci něco dělat

2 – dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal

3 – nejsem schopen jakékoliv práce

Únavnost

0 – necítím se více unaven než obvykle

1 – unavím se snáze než dříve

2 – všechno mne unavuje

3 – únava mne zabraňuje cokoli udělat

Nechutenství

0 – mám svou obvyklou chuť k jídlu

1 – nemám takovou chuť k jídlu jak jsem míval

2 – mnohem hůře mi teď chutná jíst

3 – zcela jsem ztratil chuť k jídlu

Hodnocení výsledků:

0–8 až 9: V normě, deprese zřejmě není přítomna

9–24: Lehká až střední deprese

25 a více: Těžká deprese