32122. 10. 2014 jsme se zúčastnili I. celostátní mezioborové konference ADHD. Především jsme tam představili přistroj David Alert určený přímo pro děti s touto poruchou. Také jsme představili přístroje StressLocator a GSR biofeedback, které jsou dobře využitelné pro diagnostiku a ověřování terapeutických metod.

Konference, jejímž cílem byla podpora mezioborového přístupu při pomoci dětem s diagnózou ADHD zejména ve školské praxi, nabídla ojedinělou příležitost získat cenné informace od odborníků různých disciplinárních zaměření, kteří se na diagnostice, terapii a výuce dítěte s ADHD podílejí. Při přednáškách, panelových diskuzích, prakticky zaměřených workshopech a osobních konzultacích sdílely své zkušenosti osobnosti z oboru klinické psychologie, psychiatrie, neurologie, speciální pedagogiky a školské praxe.

20141022_161003