Dne 16. 5. 2015 se v Říčanech u Prahy koná soutěž ve freestyle fitness. Naše společnost bude u toho – nejenže podpoříme sportovce, ale také jim na jejich vlastních výsledcích ukážeme, jak lze výpočty HRV využívat ve sportovní přípravě.

Ve světě je používání této technologie při trénincích profesionálních sportovců poměrně běžné. Měření a porovnávání výsledků dává trenérům možnost sestavit týmy z hráčů v nejlepší kondici, připravit pro každého sportovce tréninkový plán šitý na míru a sledovat, za jak dlouho se jeho tělo dokáže zregenerovat.

Výhod tohoto přístupu je několik. Především se lze vyhnout přetěžování sportovců a nabízí se jedinečná příležitost sladit tréninkový program s možnostmi jejich organismů. Biofeedback navíc poskytuje objektivní údaje o kondici sportovců, díky čemuž lze odhalit nejrůznější rušivé prvky negativně ovlivňující jejcih výkonnost.

Náš pokus bude sice prováděn se skromnějšími prostředky, doufáme ale, že výsledek bude směrodatný a přínosný.

Hlavním subjektem experimentu bude skupinka mladých sportovkyň, ale budeme rádi za každého dobrovolníka, který by se experimentu chtěl rovněž zúčastnit. Na dotyčných subjektech provedeme nejprve klidové měření (tj. před rozcvičením) pomocí prstového oximetru. Jedná se o jednoduchou, nebolestivou proceduru trvající dvě minuty, data sbírá naše aplikace StressLocator.

Abychom sportovce zbytečně nezneklidňovali, nebudeme jim výsledky měření sdělovat, dokud soutěž neskončí. Nejdůležitější naměřené údaje sepíšeme a ukryjeme do zalepené obálky, již budou organizátoři bedlivě střežit. Po vyhlášení výsledků obálku otevřeme a porovnáme naměřené údaje o kondici a fyzické pohodě sportovců s dosaženými výsledky. Přitom pro nás nebude důležité jen umístění, ale i hodnocení jejich trenérů, kteří dokáží nejlépe posoudit, zda odvedený výkon odpovídal schopnostem sportovců.

Byl-li podle trenéra sportovec například nervózní, bude jeho tvrzení v ideálním případě podpořeno i námi naměřenými daty, která mohou stejně tak potvrdit, že sportovec byl dobře připravený, odhodlaný a v psychické i fyzické pohodě, a proto podal výkon odpovídající svým schopnostem či dokonce sám sebe překonal. Z toho důvodu se nechceme spoléhat na hodnocení poroty, neboť to, že sportovec podá nejlepší výkon, jakého je schopen, neznamená, že jsou jeho schopnosti natolik dobré, aby je porota ocenila. Důležité pro nás bude i subjektivní hodnocení samotných sportovců, kteří si budou moci ověřit, zda kupříkladu jejich pocit pohody je oprávněný.

Cílem experimentu je prokázat, že využití HRV výpočtů ve sportu je smysluplné a nenáročné, a proto si zasluhuje větší pozornost sportující veřejnosti, než se mu v České Republice doposud dostávalo.

Soutěž začíná v 10 hodin dopoledne, vstup do areálu možný od 8:30. Tímto zveme všechny sportovce a příznivce sportovních technologií k účasti na soutěži i na našem experimentu. Přejeme hodně zdaru a krásné sportovní zážitky!

 

soutez_freestyle_fitness