Od 1. června je hra Save Astronauts součástí aplikace StressLocator Pro a StressLocator Berry Med. Můžete ji najít mezi aktivitami v podmenu “Výběr aktivity”.  Pokud je hra vybraná, můžete si zobrazit i její současný top 10. Postup je stejný, jako když si chcete prohlédnout výsledky soutěží v koncentraci a relaxaci.

Samostatná hra Save Astronauts, kterou bylo možno stáhnouot samostatně, již není podporována.

Doufáme, že tato změna přispěje k větší komplexnosti a využitelnosti aplikace StressLocator.