Nejnovější verzmeditacecze aplikace StressLocator nabízí uživatelům zcela novou funkci – meditaci. Na rozdíl od dýchacích cvičení není založena na vědomém soustředění a kontrole dechu ale využívá tradiční metody.

Meditace je uživatelům přístupná skrz volbu aktivit, před jejím spuštěním je možné nastavit časový limit, v němž chceme dosáhnout relaxovaného stavu. Po spuštění meditačního cvičení je možné zvolit jeden ze dvou způsobů meditace (sledováním dechu nebo vnímáním). Doporučujeme pečlivě si přečíst popis meditačního cvičení a řídit se návodem.

Míru uvolnění je možné sledovat na žlutém sloupci u levého okraje obrazovky. Za úspěch je považováno, překročí-li jeho hodnota 50. čím déle se ukazatel nad touto hodnotou udrží, tím lépe.

Hlavními přednostmi této funkce StressLocatoru jsou jednoduchost a přizpůsobivost. Uživatel nemusí – a ani by neměl – nesutále sledovat display a hodnotu na ukazateli, namísto toho by se měl soustředit na své okolí či zavřít oči, záleží na druhu meditace. Může zaujmout jakoukoliv pohodlnou polohu a pustit si hudbu dle vlastního výběru. Všechny tyto faktory napomáhají tělu i mysli se uvolnit.

K měření stupně uvolnění je potřeba jeden z našich senzorů, ať už oxymetr, nebo ušní senzor.