Používání programu GsrStudio

Program je ke stažení zde.

Kompatibilní s: GSR

1.   Po spuštění programu si zkontrolujte, že je váš senzor správně zapojen. V levém dolním rohu programu by měla svítit zelená ikona.

2.   Klikněte na tlačítko Soubor – Nový. Tím vytvoříte soubor nového sezení, a poté se již spustí měření.

3.   Když budete hotovi, klikněte na tlačíto Soubor – Uložit jako. Výsledky vašeho měření se uloží pro pozdější vyhodnocení a porovnání.

Pokročilé funkce:
  • Dvojklikem na okno grafu se otevře okno, do kterého si můžete vložit poznámku o měření, např. o událostech, které ovlivnily právě probíhající měření.
  • Kliknutím pravým tlačítkem myši na okno grafu se otevře kontextová nabídka, která vám umožňuje přiblížit nebo oddálit data v grafu, dále uložit, zkopírovat, nebo vytisknout vaše výsledky. Také zde můžete otevřít nabídku, kde můžete změnit vzhled grafu.
  • Data v grafu můžete take přiblížit podržením tlačítka myši a tažením doprava. Podržením tlačítka myši a tažením doleva data opět oddálíte.
  • Můžete přepínat mezi jednotkami ohmů a siemensů.
  • Od verze 1.33 zobrazuje medián vašeho současného měření

screenshotcz